Nieuws

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. Hieronder vindt u een overzicht waarin met pictogrammen wordt uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

AVG in pictogrammen

 

Meetinstrument EDIZ en EDIZ Plus

Op onze nieuwe pagina met downloads vindt u de meetinstrumenten EDIZ en EDIZ Plus, waarmee de belasting van mantelzorgers in kaart kan worden gebracht.

Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast door de combinatie van zorg, werk en eigen gezin. Het meetinstrument  helpt de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Het bestaat uit een vragenlijst en staat voor Ervaren Druk door Informele Zorg. De EDIZ is wetenschappelijk gevalideerd en kan worden gedownload vanaf de website van het Expertisecentrum Mantelzorg.

12,5-jarig jubileum Marieke Verheul

Dit najaar is onze vrijwilliger Marieke 12,5-jaar bij ons. Zij ontving hiervoor een oorkonde, beeldje en bloemen.

scholing door dr. M.A.M. Tonino

Op 10 november verzorgde dr. Tonino voor de vrijwilligers van Diákonos een scholing. Dr. Tonino is arts voor mensen met een verstandelijke beperking en is gespecialiseerd in het opzetten van hospices binnen de gehandicaptenzorg.IMG-20161110-WA0000 IMG-20161112-WA0000

Uitje Diákonos naar Zendings- en Diaconessenhuis Amerongen

Als dank voor hun inzet en enthousiasme de afgelopen 12,5 jaar kregen de vrijwilligers van Diákonos een uitje aangeboden. De dag startte met een busreis naar het Zendings- en Diaconessenhuis te Amerongen. De vrijwilligers werden hier ontvangen met een kopje koffie met gebak. Na een presentatie met het thema ‘vrouwen met een missie’, werden de vrijwilligers in twee groepen verdeeld. Er stond een wandeling op het programma.  De ene groep maakte een wandeling door de mooie tuin van het Diaconessenhuis en de andere groep wandelde door het Amerongse Bos. Na een lekkere lunch wisselden de wandelroutes om.

Het was een geslaagde en gezellige dag, die mede mogelijk is gemaakt dankzij onder andere Bremmer Transportcollege te Benthuizen voor het vervoer per bus.

Diákonos

Diákonos is opgericht in 2003 en is een vrijwilligersorganisatie die zorg verleent aan mensen in de terminale- of palliatieve fase. Deze zorg wordt verleend  vanuit christelijke visie aan iedereen, ongeacht levensovertuiging en/of achtergrond.

Diákonos is ontstaan vanuit de diaconieën van de kerken in Benthuizen. We hebben een groep gemotiveerde vrijwilligers. De vrijwilligers hebben allemaal een cursus palliatieve- en terminale zorg gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.

Voor meer informatie over onze dienstverlening verwijzen we u graag naar onze website: www.vptzdiakonos.nl. U kunt ook per mail of telefonisch contact met ons opnemen: secretariaat@vptzdiakonos.nl  of 06-18 11 79 64.

opening tuin Beth San

Diákonos bestaat 12,5 jaar!

IMG_3045AIn 2015 bestond Diákonos 12,5 jaar. Dit hopen we in 2016 met elkaar te vieren. Op 8 april organiseren we daarom onze eerste netwerkbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hopen we oude en nieuwe bekenden te ontmoeten. Daarnaast zetten we een aantal vrijwilligers die al vanaf het begin voor ons actief zijn in het zonnetje, lanceren we onze nieuwe website en zal de burgemeester van Alphen aan den Rijn aanwezig zijn.

Later in het jaar nemen we onze vrijwilligers nog een dag mee uit. Dit dagje uit is gesponsord door diverse bedrijven in Benthuizen en omgeving.

Meer over het 12,5- jarig jubileum en onze sponsors leest u onder het kopje ‘jubileum’.

nascholing vrijwilligers

De vrijwilligers van Diákonos hebben met goed gevolg een nascholing gevolgd. Allen hebben een certificaat ontvangen.