Monthly Archives - oktober 2018

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de AVG (GDPR) kent de Europese Unie één privacywet. Hieronder vindt u een overzicht waarin met pictogrammen wordt uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

AVG in pictogrammen