Monthly Archives - oktober 2017

Meetinstrument EDIZ en EDIZ Plus

Op onze nieuwe pagina met downloads vindt u de meetinstrumenten EDIZ en EDIZ Plus, waarmee de belasting van mantelzorgers in kaart kan worden gebracht.

Mantelzorgers zijn vaak zwaar belast door de combinatie van zorg, werk en eigen gezin. Het meetinstrument  helpt de belasting van mantelzorgers in kaart te brengen. Het bestaat uit een vragenlijst en staat voor Ervaren Druk door Informele Zorg. De EDIZ is wetenschappelijk gevalideerd en kan worden gedownload vanaf de website van het Expertisecentrum Mantelzorg.