Monthly Archives - juni 2016

Uitje Diákonos naar Zendings- en Diaconessenhuis Amerongen

Als dank voor hun inzet en enthousiasme de afgelopen 12,5 jaar kregen de vrijwilligers van Diákonos een uitje aangeboden. De dag startte met een busreis naar het Zendings- en Diaconessenhuis te Amerongen. De vrijwilligers werden hier ontvangen met een kopje koffie met gebak. Na een presentatie met het thema ‘vrouwen met een missie’, werden de vrijwilligers in twee groepen verdeeld. Er stond een wandeling op het programma.  De ene groep maakte een wandeling door de mooie tuin van het Diaconessenhuis en de andere groep wandelde door het Amerongse Bos. Na een lekkere lunch wisselden de wandelroutes om.

Het was een geslaagde en gezellige dag, die mede mogelijk is gemaakt dankzij onder andere Bremmer Transportcollege te Benthuizen voor het vervoer per bus.

Diákonos

Diákonos is opgericht in 2003 en is een vrijwilligersorganisatie die zorg verleent aan mensen in de terminale- of palliatieve fase. Deze zorg wordt verleend  vanuit christelijke visie aan iedereen, ongeacht levensovertuiging en/of achtergrond.

Diákonos is ontstaan vanuit de diaconieën van de kerken in Benthuizen. We hebben een groep gemotiveerde vrijwilligers. De vrijwilligers hebben allemaal een cursus palliatieve- en terminale zorg gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.

Voor meer informatie over onze dienstverlening verwijzen we u graag naar onze website: www.vptzdiakonos.nl. U kunt ook per mail of telefonisch contact met ons opnemen: secretariaat@vptzdiakonos.nl  of 06-18 11 79 64.

opening tuin Beth San