Monthly Archives - januari 2016

nascholing vrijwilligers

De vrijwilligers van Diákonos hebben met goed gevolg een nascholing gevolgd. Allen hebben een certificaat ontvangen.